I - Unelma

19.3.2018


Unelmamme on pyhäkoulu, joka välittää.

SPY:N UNELMA : PYHÄKOULU VÄLITTÄÄ

”Koska pyhäkoulu välittää – pyhäkoululainen välittää – siksi pyhäkoulusta kannattaa välittää”, todettiin SPY:n strategiakeskustelussa. Ajatus pitää sisällään sen, miksi pyhäkoulu kannattaisi keksiä vaikka nyt. Lapset ja perheet tarvitsevat paikkoja, jotka vahvistavat taitoja pitää huolta itsestä ja toisista.

Pyhäkoulussa välittäminen ei ole kiinni siitä, mitä teet, vaan sinusta välitetään siksi, että olet. Pyhäkoulu on siis vastarintaliike stressaavaa kilpailua ja kaupallisuutta vastaan, toimintaa kasvurauhan puolesta.

Pyhäkoulubrändiin kuuluvat hyvyys ja avoimuus. Pyhäkoulu on ”kasvua, jota ei muualta saa”. Se on toisten kunnioittamista, jakamista, rakkautta muita ihmisiä kohtaan – välittämistä.