II - SPY:n Arvot

19.3.2018


Yhdistyksemme kaikki työ nousee jakamistamme arvoista.

SPY:N ARVOT

  • Yhdessä tekeminen
  • Rohkeus
  • Ketteryys
  • Monikulttuurisuus

 

1) Yhdessä tekeminen

SPY:lle on tärkeää edistää sitä, että kaikenikäiset seurakuntalaiset toimivat yhdessä ja seurakunnan työntekijät mahdollistavat heidän toimintansa. Näin seurakunta tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuden hengellisen kasvun prosessiin, joka pitää sisällään toiminnallisuutta ja vastuullisuutta.

Yhdessä tekemiseen sisältyy sellaisia arvoja kuin  ystävyys, aito välittäminen, kunnioittaminen, tasavertaisuus, luottamus ja avoimuus.

Pyhäkoulussa jokainen lapsi huomioidaan, kun taas isossa koulussa tai päiväkodissa se ei ole varmaa. Pyhäkoulussa lapsi myös kasvaa välittämään muista.

Pyhäkouluväen tunnistaakin parhaimmillaan siitä, että jakaminen tulee luonnostaan: äiti pakkaa mukaan evästä varmuuden vuoksi kahdelle, jos ne joltain toiselta ovat unohtuneet.

 

Yhdessä tekeminen tarkoittaa sitä, että on hyvä yhteishenki,

eikä ketään jätetä ulkopuolelle.

Pyhäkoulussa saa paljon ystäviä, oli sitten ohjaaja tai pyhäkoululainen. Pyhäkoulussa eri-ikäiset löytää toisensa.

Ohjaaja osoittaa luotettavuutta, jotta pyhäkoululainen voi kertoa asioistaan.

Pyhäkoululaiset kunnioittavat isompia ja tottelevat. Pyhäkoululaiset kunnioittavat toisiaan.

Kaikkia pyhäkoululaisia arvostetaan sellaisina kuin he ovat.

Kaikkien kanssa ei tarvitse olla ystävä, riittää, että on ystävällinen.

 

2) Rohkeus

SPY haluaa edistää pyhäkoulua, jossa jokaiselle annetaan mahdollisuus tuoda kristillisyyttä esille omalla tavallaan, olipa se sitten laulamista, kertomista tai vaikka sähläämistä.

Pidämme rohkeasti esillä kristillistä katsomusta ja puolustamme lasten oikeutta kristilliseen kasvatukseen. Kannustamme siihen, että pyhäkoulussa uskalletaan kysyä, kyseenalaistaa ja myös pitää kiinni hyväksi havaitusta.

Pyhäkoulu toimii loistavasti oman identiteetin rakennuspaikkana. Siellä saa puhua Jumalasta ja Jeesuksesta, pohtia raamatunkertomuksia, juhlia kristillisiä juhlia, rukoilla ja nauttia hiljaisuudesta, oppia, että kristitty jakaa omastaan.

Kaikki tämä kuuluu asiaan, sitä ei tarvitse peitellä tai pyytää anteeksi. Jos paikalla on toisin uskovia, he saavat mahdollisuuden tutustua siihen, mitä kristittynä oleminen ihan oikeasti on.

                      Enkeli suojelee minua. En pelkää mennä kouluun.

 

3) Ketteryys

Uskomme siihen, että vaikuttavuutta syntyy, kun vastataan nopeasti esille tuleviin haasteisiin ja uskalletaan kokeillaan monenlaista. Uskomme myös, että strategia antaa suunnan hyvin monimuotoiselle toiminnalle.

Vielä emme tiedä, mitä tulemme seuraavan viiden vuoden aikana tekemään päästäksemme tavoitteisiin. Arvona ketteryys pitää sisällään positiivisuutta, iloa, luottamusta tulevaisuuteen ja siihen, että ongelmat ovat ratkaistavissa.

SPY:llä on myös mahdollisuus olla – ja se on – ketterä, koska se keskittyy vain yhteen asiaan: pyhäkouluun.

 

4) Moninaisuus

Elämänympäristömme on monitahoinen: lapsia ympäröivät eri elämätavat, mielipiteet, elämänkatsomukset ja kulttuurit niin ihmisten kuin median kautta.

Ehjän identiteetin rakentuminen ja ystävällinen suhtautuminen kaikkiin ihmisiin edellyttää, että lasta tuetaan tutkimaan ja pohtimaan moninaisuutta positiivisessa hengessä. Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä tehdäkseen hyviä asioita yhdessä toisten kanssa.

Pyhäkoulu tukee lasta luottamaan omaan arvoonsa, tuntemaan olonsa turvalliseksi ja kasvamaan empaattiseksi. Pyhäkoulu voi myös opettaa, miten käsitellä epäreiluutta ja puuttua siihen omien voimavarojen mukaan.