III - SPY:n Toimi

19.3.2018


Toimi edustaa missiota, jota varten olemme olemassa. Toimi nousee Arvoista.

SPY:N TEHTÄVÄ ELI TOIMI

SPY:n Toimin ”strateginen nimi” on missio, tehtävä, jota varten ajattelemme SPY:n olevan olemassa.

Toimin ydin nousee arvoista. Siksi SPY

  • varustaa seurakuntia toimimaan yhdessä kaikenikäisten seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden kesken.
  • pitää rohkeasti esillä kristillistä uskoa ja pyhäkoulua.
  • kokeilee ketterästi uusia pyhäkoulun toteuttamistapoja ja viestintäkeinoja.
  • antaa eväitä kunnioittavaan kanssakäymiseen monenlaisten ihmisten kanssa ja vahvistaa kristittyjen omaa identiteettiä.

 

SPY on aina pitänyt itseään vapaaehtoisen pyhäkoulunohjaajan puolestapuhujana. Seurakuntalaisten aktiivisuus on periaatteessa aina vain arvostetumpaa, mutta monet rakenteet eivät vielä tue tätä. Toimivien käytäntöjen kehittämiseen ja jakamiseen tällä alueella pyrkii sekä SPY että Nuori kirkko.

SPY voi toimia kehittämistyössään seurakuntalaisten äänitorvena: se auttaa työntekijöitä mahdollistamaan pyhäkoulua hyvällä organisoinnilla, ohjaajien huoltamisella, viestinnällä ja markkinoinnilla.

Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan myötä monien huomio on kiinnittynyt seurakunnan rooliin katsomuskasvatuksessa. Seurakunnan ensisijainen tehtävä on nyt entistä vahvemmin olla se ”uskonnollinen ilmiö”, jota katsomuskasvatuksessa ihmetellään. Toisin kuin koulussa tai yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa pyhäkoulu voi olla väylä kasvaa rennosti ja iloisesti kristittynä ja harjoittaa kristillistä uskoa sen kaikessa rikkaudessa.

Uuden kehittäminen vaatii ketteryyttä, joka pienelle SPY:lle on täysin mahdollista: Se löytää ideoita ja kokeilee niitä. Se voi taloudellisesti helpottaa materiaalien ja toimintatapojen käyttöönottoa. Se on seurakuntien ”pyhäkoulutoiminnan paimen”, joka auttaa myös seurakuntia olemaan ketteriä.

SPY:n toimenkuvaan kuuluu pitää esillä myös sitä näkökulma, että moninaistuvassa maailmassa kritillinen kasvatus on yhä tärkeämpää. Ihminen, jolla ei ole omaa identiteettiä, ei voi käydä todellista (uskonto)dialogia.

Uskontoon liittyvien kysymysten pohdinta ei ole lapsille ulkoapäin tarjottu idea, se on heissä itsessään. Siksi sille on tärkeä tarjota turvallinen tila.

Sellaisen tilan, lasten ja perheiden rinnalle, SPY haluaa luoda pyhäkoulusta.

.