IV - Taiston tienviitat

19.3.2018


Taiston tienviitat kuljettavat meitä kohti Unelmaa.

SPY:N STRATEGISET TAVOITTEET ELI TAISTON TIENVIITAT

Taiston tienviitat ovat asioita, joiden toteutumisen koemme tarpeellisena unelmamme saavuttamiseksi. Niitä voidaan kutsua myös SPY:n strategisiksi tavoitteiksi.

Tienviittoja on luotu kolmesta eri näkökulmasta:

 • lapsi ja perhe
 • pyhäkoulunohjaaja
 • SPY:n vaikuttavuus.

 

1) Lapsen ja perheen näkökulma

 • Perheet tietävät pyhäkoulun paikaksi, jossa välitetään lapsista ja jossa oppii toisista välittämistä.
 • Lapsista on mukava tulla pyhäkouluun, ja perheet arvostavat pyhäkoulua.
 • Pyhäkoulu tunnetaan paikkana, jossa lapsi oppii tuntemaan oman uskontonsa, keskustelemaan siitä ja arvostamaan muunlaista ajattelua.
 • Muista kulttuureista tulleille pyhäkoulu on helppo tapa liittyä seurakunnan elämään.
 • Lapsi kokee pyhäkoulun turvalliseksi ja innostavaksi.
 • Aikuiset kokevat pyhäkoulun luotettavaksi ja hyödylliseksi.
 • Perheet saavat tietoa pyhäkoulusta niin omasta kotiseurakunnastaan (esimerkiksi messussa käydessään) kuin valtakunnallisesti.
 • Pyhäkoulu näkyy lasten mediatilassa niin, että jokainen lapsi tietää pyhäkoulun ja osaa sanoa siitä jotain hyvää.
 • Pyhäkoulu koetaan helpoksi ja mukavaksi tavaksi olla mukana seurakunnassa.
 • Pyhäkoulu on lähellä fyysisesti ja digitaalisesti.
 • Kummit tukevat kummilapsen osallistumista pyhäkouluun.

 

2) Pyhäkoulunohjaajan näkökulma

 • Ohjaajat ja työntekijät luovat yhdessä pyhäkoulun rakenteet.
 • Ohjaajat saavat käyttää pyhäkoulussa osaamistaan monipuolisesti.
 • Pyhäkoulun pitäminen ei tunnu liian vaikealta vaan kiinnostavalta.
 • Keskinäinen luottamus ja sen myötä uskallus toimia ja kehittää toimintaa vahvistuvat.
 • Työntekijöiden sitkeys toimia vapaaehtoisten kanssa vahvistuu.
 • Kaikki seurakunnan työntekijät tietävät, mikä on pyhäkoulu ja arvostavat sitä.
 • Pyhäkoulu ja varhaiskasvatus yhdistyvät luontevasti.
 • Ohjaajat osaavat luottaa lapsiin ja toimia yhdessä heidän kanssaan.
 • Ohjaajat osaavat ottaa vastaan monenlaiset lapset ja perheet.
 • Digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään entistä paremmin.
 • Pyhäkoulunohjaajille on tarjolla virkistystä ja innostavia koulutustapahtumia.
 • Pyhäkoulunohjaajaksi halutaan, koska yhteiset tapaamiset ovat niin antoisia.

 

3) SPY:n näkökulma

 • Yhdistyksen talous vakiintuu niin, että toimintasuunnitelmat voivat olla monipuolisia ja strategian mukaisia.
 • Jäsenmäärän lisääntyy 20 prosentilla joka vuosi.
 • Yhdistys tunnetaan aktiivisena, innovatiivisena toimijana.
 • Yhdistyksen viestintä on ajanmukaista ja vilkasta.

Jäsenet sitoutuvat toteuttamaan SPY:n tavoitteita.