Pyhäkoulut ovat joustavia

19.3.2022

Pyhäkoulu on parhaillaan toimintatapa, joka tarjoaa lapsille ystäviä ja turvallisia aikuisia, joiden kanssa voi leikkien ja keskustellen rakentaa omaa identieteettiä ja maailmankatsomusta. Jumalanpalvelusken elementit kuuluvat pyhäkouluun. Pyhäkoulun ei kuitenkaan tarvitse niiden takia olla jäykkää, aina samankaltaisesta toistuvaa ja kiltteyttä vaativaa. Pyhäkoulu kannattaa suunnitella lasten ja perheiden kanssa yhdessä. Mieluisa aika, paikka ja yhdessä tekeminen tuovat ihmiset paikalle. 

Pyhäkoulu voi olla messun yhteydessä kirkkotilassa tai sen läheisyydessä. Pyhäkoulu voi kokoontua jonkun kotona tai eri kodeissa vuorotellen. Pyhäkoulu voi olla metsässä tai puistossa. Pyhäkoulussa rukoillaan, lauletaan ja kerrotaan kertomuksia Raamatusta. Kaikki tämä voi tapahtua moninaisesti eri taide- ja liikuntamuotoja hyödyntäen.