Tavoitteemme

Lapset ja perheet tarvitsevat paikkoja, jotka vahvistavat uskoa ja huolenpitämisen taitoja. Pyhäkoulu on vastarintaliike stressaavaa kilpailua ja kaupallisuutta vastaan, kasvurauhan puolesta.   Pyhäkoulun perustana on Jeesuksen viesti: "Minä olen teidän kanssanne maailman loppuun saakka"

SPY tukee lapsen hengellistä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia kunnioittavaa ja vahvistavaa pyhäkoulutoimintaa.  Pyhäkoulussa lapsen omilla kysymyksillä ja kiinnostuksen kohteilla on merkitystä.  

Miten SPY:lle lahjoitetut varat käytetään?

SPY ry:lle lahjoitettavia varoja käytetään lapsia osallistavan turvallisen pyhäkoulutoiminnan tukemiseksi Suomen ev. lut. kirkon seurakunnissa. 

SPY ry kehittää toimintamalleja, joissa lapset itse ovat aktiivisia pyhäkoulutoiminnan järjestämisessä. Tätä varten seurakunnissa järjestetään pilottitapahtumia, joissa toimintatapoja testataan lasten,
vapaaehtoisten ohjaajien ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. 

Toimintamallit rakentuvat ajanmukaiselle pyhäkoulun brändille. Brändin ideana on kertoa lapsille,
perheille ja myös seurakunnille, miten pyhäkoulu parhaimmillaan vastaa lasten eheän
identiteetin ja hyvinvoinnin tarpeisiin. 

SPY kehittää digitaalista pyhäkoulutoimintaa yhteistyössä Lastenkirkko-median kanssa. 


Vuoden 2021 aikana toiminnan pääpainopiste on tuottaa seurakuntien käyttöön viestinnän ja markkinoinnin konsepti ja siihen liittyvät materiaalit pyhäkoulun tunnettuuden lisäämiseksi.


SPY ry:n  rahankeräyslupa 29.4.2021 lähtien: RA/2021/545.

Lahjoitukset tilille: FI67 8000 1270 1702 29, DABAFIHH

Lahjoitusten viite: 1300

Seurakuntakolehtien viite: 1012Otamme miellämme vastaan palautetta rahankeräykseen liittyvissä asioissa.  

Yhdistyksen jäsenenä tuet pyhäkoulutoiminnan kehittymistä ja tunnettuutta. Saat jäsenkirjeissä ajankohtaisimmat tiedot ja kuulumiset kehittämistyöstä. SPY toimii erityisesti vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien puolestapuhujana.