Pyhäkoulumenu 2018

Pop up -pyhäkoulumenut 2018

 

Suomen Pyhäkoulun Ystävien tuottaman Pop up -pyhäkoulukonseptin idea on, että lapset saavat itse vaikuttaa, millainen pyhäkoulusta milloinkin rakentuu. Siksi tarjolla on pyhäkoulumenu, josta saa valita rakentelu-, liikunta-, musiikki- tai kuvispyhiksen. Seuraavan menun sisältöä ovat olleet ideoimassa kesän 2018 Pop up-pyhisohjaajat Katri Malmi ja Tuuli Jaakonaho. Teemana kaikissa on rukous.

Jokainen pyhäkoulu alkaa alttarin rakentamisella. Alttari rakennetaan yhdessä ja sen äärellä aloitetaan yhteinen pyhäkouluhetki esimerkiksi rukouksella tai pyhäkoululaululla. Jokaisen pyhäkoulun alkuun voi ottaa myös alkulaulun, jossa vaikkapa tutustutaan pyhiskavereihin ja opetellaan nimiä. Alkulauluna voi käyttää Silvia Lempisen pop up -pyhäkoululle säveltämää ja sanoittamaa Päkä -laulua, joka löytyy SPY:n ja Nuoren kirkon nettisivuilta.

 

Tarvikkeet:

  • Levitettävä lego-säkki tai lakana, jonka sisälle yhden Pop upin kaikki tarvikkeet mahtuvat

  • Rakenteluun: Päkän ja Pulmun yhteydenpitokortit, legoja tai majanrakennustarpeita sekä rukouksessa auttavia esineitä.

  • Liikkuva pyhis: leikkivarjo

  • Mysapyhis: rytmisoittimia

  • Kuvispyhis: lattikuvaliinoja ja -asettelumateriaalia

  • Jokaiseen säkkiin voi laittaa oman alttaripussin, jossa on kussakin erilainen ristikynttilä ja alttariliina.

- - - -

 

Rakentelupyhis
 

1. PÄKÄ IHMETTELEE

Levittäkää lattialle Päkän ja Pulmun yhteydenpitokortit ja etsikään korteista yhteen sopivat parit. Keskustelkaa, millaisesta yhteydenpidosta niissä on kyse. Pohditaan, mitä saamaa ja erilaista on rukouksessa kuin puhelimella soittamisessa, skypettämisessä, kirjeen kirjoittamisessa tai juttelemisessa. Miten yhteydenpitotapaan vaikuttaa paikka, missä ollaan? Kenen kanssa pidetään yhteyttä milläkin tavalla? Missä kaikkialla voi rukoilla?

2. PÄKÄ TOIMII

Lapset saavat rakentaa hyvän rukouspaikan. Rakentelua varten voi olla tarjolla kankaita ja köysiä, jos tehdään majoja tai sitten legoja. Ulkona voi käyttää katuliituja esimerkiksi rakennuspaikan merkkaamiseen tai koristeluun. Materiaalista riippuen voidaan rakentaa mieluinen rukouspaikka tai unelmiensa kirkko, jossa on hyvä rukoilla.

3. PÄKÄ HILJENTYY

Laitetaan esille esineitä, joita ihmiset käyttävät rukouksen apuna: kynttilöitä, rukousnoppia, rukoushelminauhoja, ristejä, kuvakortteja, Raamattu, Virsikirja, rukouskirja. Jokainen saa valita esineen, joka tänään tuntuu auttavan yhteydenpidossa Jumalan kanssa. Jokainen saa viettää hetken hiljaisuudessa valitsemansa esineen kanssa. Käytettävän ajan pituuden voi sopia etukäteen yhdessä. Lopuksi halukkaat saavat sanoa rukouksensa ääneen. Ohjaaja siunaa jokaisen lapsen henkilökohtaisesti.

- - - -

Liikkuva pyhis
 

Pyhis perustuu kertomukseen Jeesus myrskyssä Matt. 4:35-41. Kertomuksessa on oleellista, että Jumalaan voi turvautua. Myrskyn keskellä Jeesus on turvallinen ja lopulta tyynnyttää myrskyn. Oppilaiden huuto hädässä on rukousta.

1. PÄKÄ TOIMII

Maa-meri-laiva -leikki

Rajataan käytössä olevalta alueelta kolme aluetta: maa, meri ja laiva. Kaikki käyvät aluksi jokaisessa kokeilemassa, miten niissä ollaan. Maassa seisotaan vakaina. Meressä leikitään aaltoja. Laivassa muodostetaan laiva pitämällä kavereita kädestä kiinni. Tämän jälkeen ohjaaja huutaa vuoron perään jonkun näistä kolmesta ja osallistujat ryntäävät ko. alueelle ja liikkuvat siellä ohjeen mukaisesti.

Myrsky-leikki

Pyhäkoululaiset leikkivät leikkivarjon avulla kertomusta läpi ohjaajan kertoessa tarinaa ja ohjatessa tarinalla ryhmäläisiä. Ryhmä jaetaan kahtia. Toinen puoli käy leikkivarjon ympärille ja saa tehtäväkseen tehdä leikkivarjolla aaltoja ja myrskyä tarinan mukaan ja toinen puoli muodostaa ryhmäläisistä veneen, joka seilaa leikkivarjon alle.

Myrsky saa yltyä tarinan mukana, ja kun ohjaaja ja lapset huutavat "HERÄÄ" niin kuin opetuslapset huusivat Jeesukselle, myrsky laantuu. Ohjaaja kertoo, kuinka Jeesus heräsi, sanoi opetuslapsille: "Mitä te pelkäätte?" ja myrsky tyyntyi. Vaihdetaan rooleja, jotta jokainen saa olla sekä myrsky että laiva.

Lopulta palataan taas maalle ja käydään piiriin seisomaan. Jokainen saa näyttää vuorollaan liikkeen omasta mielestä kertomuksen parhaasta kohdasta ja toiset toistavat sen.

2. PÄKÄ HILJENTYY

Näytetään vuorotellen rukouksia liikkeinä. Toiset arvaavat, mitä rukoillaan.

Aina väliin tehdään keholla kirjaimet A A M E N .

- - - -

Musiikkipyhis
 

1. PÄKÄ TUNTEE

Avataan Musa-pyhiksen säkki ja sieltä tulee esille paljon erilaisia soittimia. Jokainen saa valita yhden. Soitetaan piirissä vuorollaan jokaisen osallistujan nimen rytmi. Sen jälkeen kokeillaan, miten soittimilla voi ilmaista erilaisia fiiliksiä ja tunnelmia, esim. ilo, suru, rauha, innostus jne.  Kun eri tunteita on kokeiltu, jokainen voi vuorollaan ilmaista soittaen oman tunnelmansa ja toiset voivat arvata, mikä se on.

2. PÄKÄ IHMETTELEE

Opetellaan kappale Rakas Taivaan Isä (kirjasta Kirkkomuskari, Kristiina Larjava). Voidaan soittaa soittimia, joita äskenkin soitettiin, ja kokeillaan soittaa eri tavoilla. 

Kerätään rukousaiheita lapsilta, joita aletaan kerryttää kappaleen loppuun. Väliin lauletaan kappaleen säkeistö, ja joka kierros tulee ainakin yksi uusi aihe, joten lopuksi kasassa on pitkä lista rukoiltavia asioita. Laulu toimii myös muistipelinä.

3. PÄKÄ HILJENTYY

Lauletaan rauhallinen loppulaulu, esimerkiksi Kun Jumala sanallaan (Lasten Virsi 112), jossa jokaiselle lapselle voidaan laulaa vuorollaan siunaus omalla nimellä.

- - - -

Kuvispyhis
 

1. PÄKÄ MUSISOI

Lauletaan ja leikitään Taivaan Isällä on paljon lapsia (Lasten virsi 135).

2. PÄKÄ TOIMII

Pyhissäkistä löytyy tällä kertaa neljä pienempää kassia, joissa kussakin on sisällä yksi lattiakuvaliina eli 75 x 75 cm lakanakangaspala. Kankaat saavat olla eri värisiä. Kassissa on myös yksi pahville kirjoitettu sana: RAKKAUS, LEIPÄ, ANTEEKSI tai TAIVAS sekä materiaalia, joilla voi jotenkin ilmaista tuon sanan sisällön. Materiaali voi olla narunpätkiä, käpyjä, villaa, palikoita jne. Osallistujat jakautuvat neljään ryhmään ja saavat kukin oman kassin ja tehtäväksi tehdä liinalle sanaa kuvaavan taideteoksen. Jokainen sana kuvaa yhtä kohtaa Isä meidän -rukouksesta.

3. PÄKÄ IHMETTELEE

Kun taideteos on valmis, ohjajaa antaa ryhmälle erillisille lapuille kirjoitettuna Isä meidän -rukouksen sanat, jotka ryhmäläisten on laitettava kuvansa viereen oikeaan järjestykseen. Ryhmän iän mukaan voi käyttää joko lauseita, pätkiä tai erillisiä sanoja. Tehtävänä voi myös olla keksiä, mitkä kohdat rukouksesta kuuluvat mihinkin taideteokseen.

RAKKAUS 
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.

LEIPÄ 
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

ANTEEKSI 
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.

TAIVAS 
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kun sanat ovat paikoillaan, lausutaan rukous yhteen ääneen. Rukoukseen voi myös keksiä liikkeet tai kayttää Liikuttava hartaus -kirjassa mainittuja liikkeitä.